Nová éra mediálního plánování²

Název naší společnosti odráží náš přístup ke všemu, co děláme. Naše energie a snaha posouvat se dál s každým briefem.

Naším nejdůležitějším cílem je růst byznysu klientů.

Za pomoci dat jsme schopni neustále optimalizovat jednotlivé marketingové kanály tak, aby přinesly co největší dopad pro klienta.

Při navrhování řešení myslíme komplexně.


Vnímáme konkurenční a tržní kontext, který ovlivňuje kompletní marketingovou strategii.

Vždy pokrýváme celou uživatelskou cestu vašich zákazníků.

Pochopení výzev, kterým naši klienti čelí, jak externě, tak interně, je jediný způsob, jak jim pomoci růst.


S klienty jednáme jako partneři, ne jako dodavatelé.

Poskytujeme mediální poradenství, strategii a podporu procesů.

Stavíme na našem přístupu založeném na datech a technologiích.

Tento přístup nám umožňuje se plynule přizpůsobit přicházejícím výzvám, od optimalizace a měření dopadu kampaní na značku až po řešení bez cookies.

Spoleháme na úzkou spolupráci zkušených odborníků.

Ne na vzdálenou spolupráci v rámci globální sítě.

Vždy se soustředíme na zájmy našich klientů.

Propojujeme média s inovativními technologiemi a přinášíme human-centric přístup do světa byznysu.

To je základním kamenem skupiny Mind2FLO propojující mediální agenturu Mindsquared a digitální poradenskou společnost FLO.